Zondag 17 januari a.s. om 10.00 uur in de Enkhuizer Zuiderkerk vieren 9 Enkhuizer kerken  gezamenlijk de zgn. “kerkendag.” Deze jaarlijks weerkerende dienst staat aan het begin van de – internationaal gehouden – week van gebed voor de eenheid.
Het thema is dit jaar “Het woord is aan jou” Het thema en de liturgie daarbij zijn op uitnodiging van de Wereldraad van Kerken aangedragen door christenen uit Letland. Langzamerhand lukt het de kerken in Letland om een eigen oecumenische traditie op te bouwen, waarin men probeert gezamenlijk antwoord te vinden op de vragen van vandaag de dag.
De dienst wordt geleid door twee voorgangers: herder Ineke Ras van de Gemeente van Apostolische christenen in Enkhuizen en ds. Henk Haandrikman, predikant van de Protestantste Gemeente Enkhuizen. Organist Jan Spijker en een projectkoor verlenen hun muzikale medewerking.

Er is een crêche en er is kinderkerk. Voor de kinderen is er een activiteit waarin verbeeld wordt hoe we zout met kracht kunnen zijn.
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie. Dan is er ook gelegenheid kennis te maken met een aantal vormen van diaconaal werk.
En wie de deur niet uit kan: de dienst is via RTV Enkhuizen rechtstreeks te zien en te beluisteren, evenals via www.kerkomroep.nl.