Raad van Kerken 50 jaar
 

In het kader van het 50-jarig bestaan van de Raad van Kerken in Enkhuizen met het thema “verbinding” en het thema van de Monumentendagen “in Europa” wordt er vanaf 8 en 9 september tot begin november een schilder/kunst expositie gehouden in de Zuiderkerk.

Beide thema’s zijn aan elkaar verwant. Religies hebben de ontwikkelingen op verschillende gebieden in de werelddelen bepaald en vorm gegeven aan de culturele erfschatten.

In Europa hebben het Jodendom, Katholicisme, Protestantisme en andere hieruit voortvloeiende geloofsgemeenschappen hun stempel gezet o.a. in wetgeving, schilderkunst, beeldhouwkunst architectuur, literatuur, kennis over gewassen en vele andere gebieden.
Het zijn vooral de rondtrekkende monniken geweest die deze kennis hebben verspreid.  

De Raad van Kerken vertegenwoordigt sinds 50 jaar in Nederland en in Enkhuizen de verschillende geloofsgemeenschappen.

Hoop, dat U ook ge├»nspireerd wordt door bovenstaande thema’s en hiervan uitdrukking geeft op doek, in klei, patchwork of anders.
Inspiratiebronnen kunnen zijn: monniken, kloosters, pelgrimage, heiligen, Europa in kaart gebracht met de vele kloosters of een ander inspiratiebeeld dat het thema “ verbinding” bij U oproept.

U kunt zich opgeven door een mailtje te sturen naar m.smit-bakker@kpnplanet.nl  

De inleverdatum van Uw kunstwerk is op 6 september 2018 in de Zuiderkerk.

Marije Smit
0228 315469
0629042605

Zie ook activiteiten 50 jaar Raad van Kerken Enkhuizen

 

Klik op de Vermaning om te sluiten
Klik om te sluiten