Monumentendagen 8 en 9 september 2018

Thema van dit jaar is:

IN EUROPA

Door KIDS (Kerk In De Stad – werkgroep van de Raad van Kerken in Enkhuizen) zijn de volgende activiteiten gepland in de deelnemende monumenten/kerken van dit jaar:
     de Doopsgezinde kerk (Vermaning), de Zuiderkerk (Protestantse Gemeente Enkhuizen) en de Oud-Katholieke kerk.

Doopsgezinde Vermaning, Venedie 17

Op zaterdag en zondag is de Vermaning geopend van 10.00-16.00 uur. In dit kerkgebouw zal een schilderijenexpositie van de Enkhuizer kunstkring ‘Paulus Potter’ te zien zijn.

Zuiderkerk

In de Zuiderkerk zullen door organist J. Spijker diverse Europese composities ten gehore gebracht worden. De herkomst en achtergrond van deze muziekstukken worden in een begeleidende folder toegelicht. Ook zal er via de beamer op gezette tijden een korte presentatie te zien zijn over Europese kloosters en hun invloed.
De kerk is op zaterdag geopend van 11.00 – 17.00 uur en op zondag van 12.00 – 16.00 uur. Ook zullen er –afwisselend met de orgelbespeling – rondleidingen zijn met uitleg van de unieke plafondschilderingen. Deze betreffen taferelen uit het Oude en het Nieuwe Testament, geschilderd in 1484. Op beide dagen is er een gevarieerde kunstexpositie te zien met als thema ‘Verbinding’. Ofschoon Europa uit individuele landen bestaat en altijd heeft bestaan, kunnen toch diverse, verbindende invloeden ‘In Europa’ waargenomen worden op allerlei terreinen, o.a. diverse identieke bouwstijlen van kerken, kloosters en kathedralen.


Oud-Katholieke kerk, Breedstraat 84

Bezichtiging: alleen op zaterdag, 8 september van 11.00 – 16.00 uur.
Voorts: start om 14.30 uur van een thematische wandeling: ‘Europese invloeden in de godshuizen van Enkhuizen.’ Deze wandeling zal onder leiding van gidsen van de Ver. Oud Enkhuizen plaatsvinden en gaat door een speciaal gedeelte van Enkhuizen, nl. omgeving Zuider- en Westerkerk met als leidraad de kloosters, die ooit in dat gebied bestaan hebben en waarvan nog restanten of
verwijzingen te vinden zijn. Alle kloosters maakten deel uit van een Europees netwerk, dat vooral fors toenam in de 9e – 13e eeuw. Het belooft een bijzondere route te worden met onderweg een kijkje in interessante gebouwen, zoals de voormalige synagoge aan de Zuiderhavendijk.

Tenslotte, om 16.30 uur zal eveneens in de Oud-Katholieke kerk aan de Breedstraat een afsluitende VESPER zijn.
Met tekst en muziek zullen er diverse verwijzingen zijn naar het thema ‘In Europa’, van waaruit tenslotte onze gezamenlijke, rijke en diverse erfenis aan christelijke tradities voor een groot deel afkomstig is.

 

 

Klik op de Vermaning om te sluiten
Klik om te sluiten