De Menno Simons-lezing wordt gehouden op zaterdag 7 november, aanvang 15:00, in het kerkgebouw van de doopsgezinde gemeente in Heerenveen (Kerkstraat 36).
De lezing is gratis toegankelijk en staat open voor alle geïnteresseerden.

MAURITS GROEN VERZORGT VIERDE MENNO SIMONS-LEZING

De vierde editie van de Menno Simons-lezing wordt verzorgd door Maurits Groen. Groen geldt als een van de meest invloedrijke Nederlanders op het gebied van duurzaamheid en behaalde dit jaar dan ook de eerste plaats in de ´Duurzame 100´ van Dagblad Trouw. De Menno Simons-lezing wordt gehouden op zaterdag 7 november in Heerenveen.

De Menno Simons-lezing is een initiatief van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, het landelijk bureau van de doopsgezinde geloofsgemeenschap. Met de lezing wil zij kerk en wereld bij elkaar brengen rondom een thema dat past bij de doopsgezinde identiteit. De lezing is vernoemd naar de Nederlandse kerkhervormer Menno Simons, grondlegger van de internationale doopsgezinde geloofsgemeenschap. De voorgaande lezingen werden gehouden door achtereenvolgens Abram de Swaan, Louise Fresco en Hans Achterhuis. In de lezing van 2015 zal Maurits Groen onder de titel ‘Nieuwe Energie’ ingaan op omvang en gevolgen van de huidige klimaatproblematiek op mondiaal niveau, spreekt hij zijn zorgen uit over de huidige koers op milieu- en klimaatgebied én schetst hij een hoopvol perspectief voor de toekomst. Groen: ‘Waar we uiteindelijk uitkomen, hangt sterk af van hoe we ons opstellen. En dat perspectief geeft veel nieuwe energie, figuurlijk gesproken.’

Maurits Groen (1953) was als kind al betrokken op het milieu. Toen hij op school hoorde dat je papier kunt recyclen, ging hij direct deur-aan-deur oude kranten ophalen. Tijdens zijn studie politicologie raakte hij verder bevlogen over milieu- en ontwikkelingsproblematiek. Maurits Groen was hoofdredacteur van het magazine van Milieudefensie, werkte mee aan radio- en televisieprogramma’s over natuur en milieu en richtte in 1982 adviesbureau Maurits Groen Milieu en communicatie op. In 2006 haalde hij Al Gore naar Nederland met diens film An Inconvenient Truth. Naast zijn onvermoeibare activiteiten als initiatiefnemer en verbinder van duurzame projecten en activiteiten, richtte hij een drietal bedrijven op, waarvan Off-Grid Solutions het bekendst is. Dit bedrijf produceert de WakaWaka lamp die op zonnecellen werkt en steeds vaker wordt ingezet als noodverlichting in crisisgebieden.
Groen is verder lid van onder meer Platform Urgenda, de Stuurgroep ´Duurzame Dinsdag´, de Nederlandse Raad van Advies van de Club van Rome en de redactie van het vaktijdschrift Milieu. Ook richtte hij Milieubende op, een stichting die via theater en workshops kinderen uit groep 7 en 8 uitdaagt om mee te denken over oplossingen voor milieu- en klimaatproblemen. In 2009 organiseerde Maurits Groen de Klimaattrein, die met de Nederlandse delegatie naar de ‘Kyoto-onderhandelingen’ in Kopenhagen reed. Dat evenement zal hij dit jaar wederom organiseren, voorafgaand aan de klimaattop van de Verenigde Naties aan het einde van dit jaar in Parijs.