Pinkstercollecte 2018
 

Zusters en broeders,

 

Het bijbelboek Handelingen vertelt hoe met Pinksteren mensen elkaar verstaan over taalgrenzen heen. In Tanzania was daar kort geleden een sprekend voorbeeld van. De Wereldraad van Kerken bracht in Arusha meer dan duizend vertegenwoordigers van vele verschillende kerken uit alle werelddelen bijeen. Men richtte zich op het navolgen van Jezus van Nazaret en hoe dat onszelf en tegelijk de wereld om ons heen veranderen kan. Men verstond elkaar! Onze predikanten Paul Thimm en Marijn Vermet namen deel en ervoeren de verbondenheid tijdens de conferentie. Ook  ontmoetten ze er vertegenwoordigers van de Tanzaniaanse mennonieten. Zij brengen een tweetal verzoeken vanuit Tanzania aan ons over:

Scholing en Church Planting

De broederschap in Tanzania groeit. Er is daarom een grote behoefte aan kader met een goede opleiding. Een gemotiveerde broeder uit Tanzania volgde enkele jaren geleden al succesvol de driemaandelijkse cursus ‘Bridging Gaps’ aan de VU. Nu zou hij graag het eenjarige masterprogramma ‘Peace, Trauma, Religion’ komen volgen. Financieel is dit voor hem en zijn omgeving volstrekt onhaalbaar. In overleg met Fernando Enns stelt de Doopsgezinde Zending zich garant voor de kosten van dit studiejaar aan de VU, dat 1 september al gaat starten.  
In Tanzania zelf zijn er tal van regio’s waar de broederschap concreet perspectief ziet in het stichten van nieuwe gemeenten. In overleg met de algemene secretaris van de broederschap van Tanzania, John Wambura, sponsort de Doopsgezinde Zending de training van tien ‘church planters’. De toerusting van de church planters blijven we actief volgen.
Het complete pakket aan scholing aan de VU en toerusting in Tanzania kost samen ruim    25.000 euro. Dat is voor de Doopsgezinde Zending best een groot bedrag en het gaat ook deels uit boven onze begroting. Toch gaan we ervoor en we hopen hierbij op uw steun.

Hoe kunt u meehelpen?

In Nederland hopen we de student in kwestie actief in aanraking te brengen met onze broederschap. Heeft U suggesties hoe dat zou kunnen? Laat het svp weten. Helpt u ook met de financiën? Uw bijdrage is buitengewoon welkom, bij voorkeur via e-bankieren, naar bankrekening NL91 TRIO 0338520058 t.n.v. de Doopsgezinde Zending.

 

 

Klik op de Vermaning om te sluiten
Klik om te sluiten