Preek van de Leek - prof. Henk van Os

25 okt. 2015 in de Zuiderkerk

Zondagmorgen 25 oktober a.s. houdt prof. dr. Henk van Os een “preek van de leek” in de morgendienst van de Zuiderkerk in Enkhuizen.

Aanleiding is de tentoonstelling van werken van Hendrik Werkman in de Zuiderkerk.
Werkman was een drukker die leefde en werkte in Groningen, lid was van de bekende kunstenaarsvereniging ‘De Ploeg’ en die vooral naam verwierf met zijn ‘druksels’; afbeeldingen volgens een geheel eigen drukprocédé, ontwikkeld door  Werkman zelf. Heel bekend werd hij door zijn druksels bij de chassidische vertellingen van de joodse theoloog Martin Buber. Kort voor het einde van de tweede wereldoorlog werd Werkman door de Duitse bezetters gefusilleerd.

Hendrik Willem van Os (1938) is een bekende kunsthistoricus, hoogleraar en publicist. Hij was o.m. directeur van het Amsterdamse Rijksmuseum en presentator van de tv-programma’s “Beeldenstorm” en “Museumschatten.” Naast een aantal kunsthistorische werken schreef hij ook, samen met zijn zoon Pieter het boek ‘Vader & Zoon krijgen de geest, een briefwisseling waarin vader en zoon proberen over en weer beter te begrijpen wat de ander raakt en hoe zij aankijken tegen geloof.

’s Zondagsmorgens houdt de dominee een preek, dat wil zeggen dat zij of hij een passage uit één van de bijbelverhalen uitlegt en probeert duidelijk te maken hoe wij in onze tijd uit zo’n verhaal inspiratie kunnen putten. Er zijn echter ook anderen dan predikanten die uit hun eigen levenservaring en kennis niet alleen inspiratie voor zichzelf maar ook voor anderen kunnen putten. Enkele malen per jaar nodigt de Zuiderkerkgemeente mensen uit waarvan zij verwacht dat zij over die gave beschikken. De liturgie wordt door één van de predikanten verzorgd. Zie ook www.pgenkhuizen.nl