Sites & Links die Doopsgezind zijn gerelateerd
 

Doopsgezinde Nederland Website van de overkoepelende Doopsgezinden
Doopsgezinde Gemeenten Overzicht van doopsgezinde gemeenten in Nederland
Doopsgezinde Zending Toerusting van mensen die zich in willen zetten voor de kerkelijke gemeente.
Digitale Nieuwsbrieven Doopsgezind Overzicht Nieuwsbrieven (te lezen in pdf-formaat) http://www.gemeenten.doopsgezind.nl/
Alg. Doopsgezinde Sociëteit Ondersteunt de Doopsgezinde Gemeente in Nederland
Stichting Doopsgezind WereldWerk Stichting voor solidariteit en vrede
Doopsgezinde Historische Kring Het stimuleren van studie naar het religieuze en culturele erfgoed van het doperdom.
Dopers Europa Op deze website zijn verleden en heden van de mennonieten in Europa vastgelegd en in kaart gebracht, waaronder de doopsgezinde geschiedenis van de migratiestromen in Europa. Ook worden acht vertrouwde typische doperse thema's uitgediept, in verhaal en beeld

Geweldloos Samenleven

Om in Nederland een cultuur van vrede, gerechtigheid op basis van geweldloosheid, geïnspireerd door Bijbelse verhalen en moedige activiteiten van personen in het verleden en heden ten dage, naar buiten te brengen

Gemeenschap voor DG broedersch. Om het persoonlijk godsdienstig leven en het gemeenteleven in de kerkelijke gemeenten in Nederland te versterken
Doopsgezinde Stichting Nederland-Polen Een beter begrip kweken in Polen en Nederland voor de geschiedenis van de veelal van oorsprong Nederlandse doopsgezinden op Pools grondgebied
Stichting Doopsgezinde Monumenten in Friesland (SDMF) Het in eigendom verkrijgen van en de instandhouding, het beheer, het onderhoud en de exploitatie van doopsgezinde kerken en monumenten in Friesland
Stichting Internationaal Menno Simons Centrum Het Menno Simons Centrum wil het veelomvattende gedachtegoed van Menno Simons en zijn navolgers – uit verleden én heden – bewaren, in beeld brengen en toegankelijk maken, onder meer via publicaties, exposities en projecten