Sociale en Religieuze Sites & Links

 

ZINWEB Trefpunt voor zingeving en inspiratie.
Kerk en Milieu Interkerkelijk Milieu Netwerk, een platform voor ontmoeting, wederzijdse inspiratie, samenwerking en afstemming.
WIJ * verbindt de verschillen Website voor het verbinden van verschillen tussen culturele en religieuze groepen.
E-Flits - RvK Nieuwsbrief van de Raad van Kerken met actuele oecumenische informatie (plm. 1 x per maand)
Kerk en Vrede Vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid
Kerk in Actie Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.
Monumentendagen Informatie over de jaarlijkse monumentendagen (2e weekend van de maand september)

BIJBELS  (teksten om te raadplegen)
 

Bijbelse site (Willibrord-) Willibrord bijbel (RK) en Nieuwe Bijbel Vertaling - met zoekfunctie
Naardense Bijbel Een letterlijke vertaling van de grondtekst, wordt geprezen om zijn combinatie van letterlijkheid en poëtische kracht.
Nieuwe Bijbel Vertaling Raadplegen van deze vertaling
Nederl. Bijbelgenootschap (Moet worden ingelogd voor raadpleging bijbelvertalingen)
4 bijbels op een rij Echter nergens anders kunt u direct bepalen hoeveel Nederlandstalige bijbelvertalingen u naast elkaar wilt zien.
Statenvertaling De bekende 17e eeuwse uitgave met kanttekening van de vertalers.
Statenvertaling met Kunst Statenvertaling met een grote collectie bijbels gerelateerde kunst.

Gemeentelijk en info Enkhuizen
 

Gemeente Enkhuizen Gemeentelijke Website
WMO-raad Enkhuizen De raad vervult een belangrijke verbindende rol voor inwoners, maatschappelijke organisaties en het gemeentebestuur
Vereniging Oud-Enkhuizen Voert o.a. intensief overleg met de gemeente over alles wat met het stadsgezicht in Enkhuizen te maken heeft.
Radio Enkhuizen Informatie uit de regio